Categories
Pomoc w pisaniu prac

Jak drukować prace licencjackie: jednostronnie czy dwustronnie?

Wiele uczelni praktykuje taką zasadę, że ta praca dyplomowa, która zostaje u promotora oraz recenzenta powinna być wydrukowana jednostronnie (ze względu na większą przejrzystość i na możliwość wprowadzania ewentualnych poprawek i uwag), wersja do dziekanatu pracy licencjackiej ma być natomiast dwustronna (bo zajmuje dwa razy mniej miejsca). Każdy z tych sposobów ma zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Jakie?

Jeśli drukujemy prace licencjackie jednostronnie, wówczas przede wszystkim przybierają one dwukrotnie na objętości. Co za tym idzie, są cięższe i większe. Następna rzecz jest taka, że nie czyta się ich jak prawdziwej książki, a to czasem pozwala bardziej skupić się na tekście i na tym, żeby czytało się go płynnie. W przypadku prac dwustronnych, nie ma miejsca na wprowadzenie ewentualnych uwag i czasem – jeśli nie zastosuje się odpowiedniego formatowania – może być nie do końca przejrzysta.

W przypadku drukowania pracy licencjackiej dwustronnie, trzeba pamiętać o odpowiednim dostosowaniu marginesów (z jednej strony większe po lewej stronie, z drugiej – po prawej). Wszystko to jednak osiągnąć można bez problemu za pomocą podstawowych ustawień programu Word. Wchodzimy w „Plik”, wybieramy „Ustawienia strony” i tam wchodzimy w zakładkę „Marginesy”.