Categories
Pomoc w pisaniu prac

Jak pisać prace licencjackie w edytorach tekstów?

Prace licencjackie to prace, co do których obowiązują pewne wymogi formalne. Chodzi tu przede wszystkim o sposób sformatowania takiej pracy w edytorze tekstów, na którym pracujemy. Chodzi o format czcionki, akapitów, marginesów, ale też numerację stron, miejsce umieszczenia spisu treści, wytyczne dotyczące tabel i rysunków i podpisów do nich, a także o sprawy związane z bibliografią i przypisami.

Wydaje się tego sporo, niemniej praca z odpowiednim edytorem tekstów znacznie ułatwia zadanie. Jednym z takich narzędzi są programy Microsoft Word lub analogiczne narzędzie pakietu Office. W przypadku prac licencjackich lub innych prac dyplomowych okazują się one być niezwykle pomocne.

Na prace licencjackie uczelnie nakładają również wymóg stosowania określonej ilości stron – najczęściej wszystkie kwestie formalne dotyczące wyglądu i ostatecznego kształtu pracy licencjackiej są podawane na stronach internetowych uczelni lub wiszą w gablotach przed dziekanatami. Praca licencjacka nie powinna być bowiem ani za długa, ani za krótka – powinna być „w sam raz”, czyli najczęściej na kilkadziesiąt stron.

Przy pisaniu prac licencjackich można korzystać z rozmaitych materiałów, pamiętać należy jednak, aby zawsze pod koniec pracy w przypisach bibliograficznych podawać dokładne dane źródła lub fragmentu źródła, z którego korzystamy. W innym przypadku możemy zostać posądzeni o plagiat, przypisując sobie cudze treści za własne.

Wracając jednak do edytorów tekstu, należy zapoznać się z zasadami ich użytkowania przed przystąpieniem do pisania jakiejś poważnej publikacji naukowej. Oferują one całkiem praktyczne samouczki i narzędzia pomocy w razie jakichkolwiek kłopotów z obsługą programu. Otwórzmy więc jakiś próbny dokument i korzystajmy z nich. Pozwólmy im się nawigować!