Categories
Pomoc w pisaniu prac

Prace licencjackie i naukowe jako różna forma prac na uczelni

Prace naukowe dotyczą bardzo wielu dziedzin i nauki i życia i to takich, których istnienia nawet się nie domyśla większość społeczeństwa. Czasami wręcz wydaje się, że jakieś badania w zasadzie niczemu nie służą, na przykład jakieś obserwacje życia owadów, które żyją gdzieś na określonym terytorium. Często do takich badań na uczelni sięgają piszący prace licencjackie, bo chcą poczytać teksty swoich wykładowców. Czasami takie badania bywają latami mało znane, ale często po wielu latach okazują się bezcenne.

Każda praca naukowa wymaga wielu badań, określenia ich celu i metody. Badania powinny rozwiązywać prawdziwe problemy naukowe. Każda, dobra praca naukowa musi być przede wszystkim uporządkowana i przemyślana. Nawet każdy etap badań musi być wcześniej zaplanowany bardzo dokładnie, szczególnie, że niektóre badania trzeba po jakimś czasie powtórzyć – tak często bywa z ankietami, które trzeba na przykład powtórzyć za rok i wówczas potrzebni będą ci sami respondenci. Badania trzeba na bieżąco opracowywać.

Czasami również do badań”wykorzystywani” są studenci piszący prace licencjackie, którzy bywają ankietowani, a czasami nawet wykonują jakiś fragment badań, które będą dołączone do pracy badawczej naukowca oraz wykorzystane w ich pracy licencjackiej. Nie ma w tym nic nieprawidłowego, a nawet jest to korzystne dla studentów, którzy już na początku uczą się jak prawidłowo prowadzić badania i jak je opracować.

Dobra praca naukowa musi być napisana dość precyzyjnym, ale nie udziwnionym językiem. Powinny być omówione metody badawcze, dobrze i bardzo konkretnie postawione tezy naukowe, hipotezy oraz różne argumenty, z których dużą część wynika bezpośrednio z badań. Nawet bardzo wybitni naukowcy sięgają po opracowania naukowe, publikacje naukowe i to powinno być w bibliografii.