Categories
Pomoc w pisaniu prac

Studenci piszący prace licencjackie mogą się posiłkować źródłami o różnym charakterze

Materiały i dane do pracy dyplomowej można zbierać na wiele sposobów. Niektóre z nich wymusza tematyka dzieła. Przykładowo prace licencjackie z psychologii czy socjologii nie obejdą się bez ankiet, eksperymentów, obserwacji, wywiadów pogłębionych i innych metod.

Ankieta jest badaniem przy użyciu kwestionariusza wypełnianego przez respondentów zakwalifikowanych do grupy badawczej wedle ściśle określonych kryteriów. Grupa musi być reprezentatywna, czyli pozwalać na rozciągnięcie wniosków na całą populację. Badana zbiorowość musi być odpowiednio liczna, a proporcje składu osobowego muszą odpowiadać tym rzeczywistym.

Ankiety pomagają ustalić pewne tendencje badanego zjawiska, określić moment historyczny, stan (stadium) procesu. Ta metoda badawcza może posłużyć do zebrania informacji o różnym charakterze: społecznym, gospodarczym, politycznym, psychologicznym.

Przygotowanie ankiety nie jest zadaniem łatwym. Wiarygodne dane wymagają zadawania pytań prostych, które nie sugerują odpowiedzi, czyli pozwalają uzyskać dane w miarę obiektywne. Poza tym tendencja jest taka, że najpierw zadaje się pytania ogólne i proste, a następnie bardziej szczegółowe i trudniejsze.

Prace licencjackie zawierające odwołania do tego typu źródeł informacji zawsze są oceniane wysoko przez promotorów i komisję.